(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.ดอกคำใต้;รพ.สต.จำไก่;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.สต.ทุ่งกล้วย;รพ.สต.ห้วยเคียน; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2
>> สสจ.ชุมพรรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา
>> รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
>> รพ.บ้านหมี่รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
>> รพ.เสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
>> สสจ.สุพรรณบุรีรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
>> -ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคตาและภัยสุขภาพ
>> รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
>> รพ.พระพุทธเลิศหล้า รับย้าย รับโอนข้าราการตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ