!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.น้ำมิน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สสจ.สุพรรณบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
สสจ.พิษณูโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการพิเศษ
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้าชเวชกรรมป้องกัน)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือควบคุมกำกับประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคติดเชื้อในเด็ก
รพ.อุทัยธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "สร้างสรรค์นวัตกรรมจากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย สู่ประเทศไทย 4.0"
สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ