!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.ศรีถ้อย;รพ.สต.ดอนมูล;รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏบัติการ ทันตบุคลากร
>> ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขสำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
>> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวทันตะ มอนอ ปีที่ 5 ฉบับที่ 29
>> ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก
>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13
>> ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
>> รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านวิสัญญี)
>> รพ.เบตง รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
>> รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
>> รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สื่อประชาสัมพันธ์ / วารสาร

>> ฉบับที่ 32 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
>> ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
>> ฉบับที่ 29 ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
>> ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
>> ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
>> ฉบับที่ 25 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 24 มาตรการ ปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 23 ตรวจคัดกรองศูนย์เด็กเล็ก
>> ฉบับที่ 22 โรคทางเพศสัมพันธ์
>> ฉบับที่ 21 รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์
>> ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
>> ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
>> ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า