!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.สบขาม; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน

นพ.สสจ.พะเยา

:: ปฏิทินผู้บริหาร ::

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ
สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์วารสารควบคุมโรคออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การแพทย์โอมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม Belleve it or not Analized Date from CMCT
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยรัฐ" ประจำเดือนธันวาคม 2561
ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 3 ตำแหน่ง
สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(ด้านเวชกรรม)
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ