นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล
รพ.เชียงคำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา
วพบ.อุตรดิตถ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
มน. ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561
สถาบันทันตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะยาว 1 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรือง การผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9
ประชาสัมพันธ์โครงการ "#ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา"
แพทยสภา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ