!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.ดอกคำใต้;รพ.สต.ห้วยเคียน;สสท.เมืองพะเยา(เวียง); เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
  • วันแม่แห่งชาติ
  • งดเหล้าเข้าพรรษา
1 2


กิจกรรมวันนี้

หาอะไรก็เจอ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
>> ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตร
>> สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขปัยหา การจัดหาพัสดุและหลักการบริหารสัญญาตามแนวทางร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
>> -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
>> รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
>> รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
>> รพ.ราชบุรีรับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
>> รพ.ราชบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
>> รพ.ปากช่องนานา รับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
>> รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
>> รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 6 ตำแหน่ง
>> วพบ.พระจอมเกล้า ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1
>> คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 โครงการ

เว็บไซต์แนะนำ :-