นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ตาราง ปปช.07 เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(งานยานพาหนะ) ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ตาราง ปปช.07 เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง
สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รพ.อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รพ.บ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "สุขภาพคนไทยในยุค 4.0"
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับชำนาญการพิเศษ
รพ.ร้อยเอ็ดขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
บริษัท HR Teamwork เสนอโปรแกรมฝึกอบรม 50 หลักสูตร
สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ