!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สว่างอารมณ์;ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
...
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

...
COVID 2019

ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

...

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ/MorChana”

...

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

COVID-19
สถานการณ์ COVID-19 พะเยา
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
บริการออนไลน์
STAFF ONLY
...

โปรแกรมสารบรรณสาธารณสุข

...

ระบบจองห้องประชุม

...

ลงทะเบียนประชุม/สัมมนา/อบรม

...

ระบบบริการแผนงาน/โครงการสาธารณสุข

...

ระบบรายงานออนไลน์

...

ระบบคลังข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1

...

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
สสจ.พะเยา

...

Health Data Center

...

ระบบคลังข้อมูลโรคติดต่อ

...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

...

ระบบสลิปเงินเดือน ข้าราชการ

...

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 สถิติเข้าชม : 0008869 ครั้ง Admin Only