!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ สสช.ขุนกำลัง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2560
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง "Pediatric HIV Training Course"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ
่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุข สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา
ขอความร่วมมือดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน
รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รพ.เชียงคำ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
สสจ.นครปฐม รับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ