ขอแสดงความยินดีกับทีม SRRT ทุกทีมทุกอำเภอ ที่ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบาดเฉลี่ย 4 สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ ของจังหวัด ไม่เกินค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของค่ามัธยฐาน 5 ปี และในเดือนนี้ของปีที่แล้วก็ไม้มีข้อมูลการเกิดโรคในทุกพื้นที่: ทีมพัฒนาระบบข้อมูล สสจ.พะเยา
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์
สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สสจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้้นให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย"
รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Focusing on active NORTHERN GI PROBLEMS"
สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
มข. รับสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ