!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ดอกคำใต้; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> รพ.ปราสาทรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.หัวหินรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.ราชบุรีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
>> รพ.สวรรค์ประชารักษ์ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
>> รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ