!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านเจน;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.จำป่าหวาย;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.สระ;รพ.สต.ดอกคำใต้;รพ.สต.บ้านถ้ำ;รพ.สต.จำไก่;รพ.สต.ดงสุวรรณ;รพ.สต.งิม;รพ.สต.บ้านเหล่า; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
  • วันแม่แห่งชาติ
  • งดเหล้าเข้าพรรษา
1 2


กิจกรรมวันนี้

หาอะไรก็เจอ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> รพ.สรรพสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง บูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์
>> สสจ.ฉะเชิงเทรา รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บางปะกง
>> สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9
>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
>> รพ.สรรพสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
>> กรมควบคุมโรครับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
>> สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านนา
>> รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ.2559
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล

เว็บไซต์แนะนำ :-