!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.เจดีย์คำ;รพ.สต.ท่าฟ้าใต้;รพ.จุน;สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ); เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและเสวนา "เมื่อคนใกล้ตัว เป็นสมอเสื่อม ครั้งที่ 2"
คณะแพทยศาสตร์ มน.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รพ.อุทัยธานี รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย รับโอนข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สสจ.แม่ฮ่องสอน คัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับชำนาญการพิเศษ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ