ติตด่อเรา


ดู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข(ศคอส.)จังหวัดพะเยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา , 56000
โทรศัพท์ : 054-409-199
โทรสาร: 054-409-198