อำเภอภูซางเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
รายละเอียด :