การประชุมความร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว 12 จังหวัด ประจำปี 2559
รายละเอียด : วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2559 จังหวัดเลย