เอกสารประกอบการประชุม PHEOC


หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
รหัส : 40303 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
รหัส : 40243 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
รหัส : 40196 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
รหัส : 40195 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409199 , 054-409132