สรุปรายงานการประชุม PHEOC


หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 8 วันที่ 15 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-19
รหัส : 40340 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-12
รหัส : 40308 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-08
รหัส : 40300 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 5 วันที่ 4 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40263 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40262 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
รหัส : 40199 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
รหัส : 40198 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม PHEOC ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
รหัส : 40197 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409199 , 054-409132