สรุปข้อสั่งการ PHEOC


หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
รหัส : 40322 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
รหัส : 40304 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
รหัส : 40292 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40268 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40267 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40266 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40265 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
รหัส : 40264 ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409199 , 054-409132