!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.แม่สุก;สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ); เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวลศาสตร์
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง"
>> ขอเชิญส่งผลงานวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2560
>> -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2560"
>> สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
>> สสจ.นนทบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
>> รพ.เชียงคำรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
>> รพ.เมตตาประชารักษ์ประชาสัมพันธ์การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติราคาพิเศษ
>> สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
>> สสจ.นครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา