!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.จุน;รพ.สต.บ้านปิน;รพ.สต.เชียงแรง;สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ); เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
>> สสจ.พิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
>> รพ.แม่สอด รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ
>> รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
>> สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
>> รพ.พุทธโสธรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลเร็จ"
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง
>> รพ.สิรินธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
>> รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
>> สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

สื่อประชาสัมพันธ์ / วารสาร

>> ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
>> ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
>> ฉบับที่ 29 ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
>> ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
>> ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
>> ฉบับที่ 25 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 24 มาตรการ ปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 23 ตรวจคัดกรองศูนย์เด็กเล็ก
>> ฉบับที่ 22 โรคทางเพศสัมพันธ์
>> ฉบับที่ 21 รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์
>> ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
>> ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
>> ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า
>> ฉบับที่ 17 ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก