รายงานการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน
รหัส : 40086
หัวเรื่อง : 1111111
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40085
หัวเรื่อง : dex
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199