รับสมัครงาน
รหัส : 41114
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41107
หัวเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41102
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ให้ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41099
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41098
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งแพทย์แผนไทย สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41070
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41054
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 191330 โรงพยาบาลภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41016
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41001
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1อัตรา สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41000
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1อัตรา สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199