SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
รหัส : 03902
หัวเรื่อง : สรุปสถานการณ์เหตุการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อสำคัญจ.พะเยาเดือนเมษายน63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199