ดาวน์โหลด
รหัส : 39646
หัวเรื่อง : ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39634
หัวเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39604
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39603
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39602
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199