!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สว่างอารมณ์;ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
รายงานงบทดลอง
รหัส : 03912
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03866
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03865
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03862
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03861
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03860
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03859
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199