รายงานงบทดลอง
รหัส : 41046
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40902
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40789
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40624
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40487
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40422
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40305
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40162
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40132
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40019
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ปิดบัญชี)
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199