(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
รายงานงบทดลอง
รหัส : 39733
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04044
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03959
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03912
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03876
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03866
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03865
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03821
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03749
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199