งานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัด
รหัส : 40307
หัวเรื่อง : การประเมินผลกระบวนการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปี 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199