งานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัด
ขออภัยครับ ขณะนี้ยังไม่มีหัวข้อครับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199