covid
รหัส : 40660
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 19 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40657
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40656
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40655
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 16 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40654
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40636
หัวเรื่อง : รายงานผู้ติดเชื้อ covid-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 14 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40635
หัวเรื่อง : รายงานผู้ติดเชื้อ covid-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40633
หัวเรื่อง : รายงานผู้ติดเชื้อ covid-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40632
หัวเรื่อง : รายงานผู้ติดเชื้อ covid-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40631
หัวเรื่อง : รายงานผู้ติดเชื้อ covid-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199