(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
covid
รหัส : 39802
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39801
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 3 สิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39793
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 2 สิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39792
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 1 สิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39791
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39784
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39780
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39778
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39777
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39776
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199