เอกสารประกอบการประชุม PHEOC
รหัส : 40362
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40303
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40243
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40196
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40195
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม EOC ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199