เอกสารประกอบการประชุม EOC-MOPH
รหัส : 40627
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม web conference กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40490
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม web conference การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40425
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (web conference) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40261
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (web conference) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40258
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (web conference) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199