สรุปข้อสั่งการ PHEOC
รหัส : 40638
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40634
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40626
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC กรณี COVID-19 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40492
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40491
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC กรณี COVID-19 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40322
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40304
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40292
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40268
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40267
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199