เอกสารประกอบการประชุม
รหัส : 40101
หัวเรื่อง : asdas
กลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40092
หัวเรื่อง : tt
กลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39873
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2/2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39764
หัวเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดพะเยา)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04005
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.639(การบันทึก)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04004
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.63 NCD
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04003
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199