สรุปรายงานการประชุม EOC-เขต1
รหัส : 40324
หัวเรื่อง : สรุปมติข้อสั่งการ ที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199