เอกสารประกอบการตรวจราชการ
รหัส : 40339
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 9 วัณโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40338
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40337
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40336
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 3 รพ.สต.ติดดาว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40335
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 3.1 หมอประจำตัว 3 คน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40334
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 3.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40333
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 3.3 พชอ.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40332
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40331
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 4.2 สุขภาพจิต ฆ่าตัวตาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40330
หัวเรื่อง : ประเด็นที่ 5.4 SP สาขาทารกแรกเกิด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199