คำสั่ง PHEOC
รหัส : 40353
หัวเรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงาน ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)
กลุ่มงาน : ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199