นิเทศติดตาม
รหัส : 40456
หัวเรื่อง : สรุปประเด็นตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40361
หัวเรื่อง : สรุปประเด็นตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ใจ วันที่ 19 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40349
หัวเรื่อง : สรุปประเด็นตรวจเยี่ยมพื้นที่ เดือนมกราคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199