ประชุม กวป.
รหัส : 39896
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39812
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.เดือนกรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39670
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03982
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.เดือนเมษายน 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03890
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199