จัดซื้อจัดจ้าง
รหัส : 41049
หัวเรื่อง : (ร่าง) ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา ซื้อรวมครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41014
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการจัดซื้อรวมครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40994
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรวมครุภัณฑ์การแทพย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40942
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเเยา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรวมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40863
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรวมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40770
หัวเรื่อง : 15. บก.06 และคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40769
หัวเรื่อง : 14. บก.06 และคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40768
หัวเรื่อง : 13. บก.06 และคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40767
หัวเรื่อง : 12. บก.06 และคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40766
หัวเรื่อง : 11. บก.06 และคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199