จัดซื้อจัดจ้าง
รหัส : 40282
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40281
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40250
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40248
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40246
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก 2 รพ.ภูซาง จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40245
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40244
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40236
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา2 โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40233
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และ ราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40232
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และ ราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199