จัดซื้อจัดจ้าง
รหัส : 40231
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40230
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40227
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปฃ.01 และราคากลาง ก่อสร้างอาคาซักฟอก รพ.จุน จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40226
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปฃ.01 และราคากลาง ก่อสร้างอาคาซักฟอก รพ.จุน จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40225
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40224
หัวเรื่อง : ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40163
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ (รพ.ภูกามยาว)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40150
หัวเรื่อง : ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40149
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40131
หัวเรื่อง : รายการงบค่าเสื่อม ปี 2564 จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199