ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40123
หัวเรื่อง : รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40122
หัวเรื่อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40120
หัวเรื่อง : รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40119
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40118
หัวเรื่อง : รพ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40117
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40116
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.นาคู
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40115
หัวเรื่อง : ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs"
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40114
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร ขอส่งวารสารวิชาการ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40113
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ 8 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199