!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สว่างอารมณ์;ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 04021
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏฺิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04020
หัวเรื่อง : รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษและหัวหน้าพยาบาล
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04019
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04018
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04017
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04016
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(คนที่ 1)
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04015
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0601.01/ว655
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04014
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ทส 1101/ว 478
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04013
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0201/1236
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04012
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมประมง ที่ กษ 0501.1/ว425
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199