ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 41113
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41112
หัวเรื่อง : รพ.สุราษฎรฺ์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41111
หัวเรื่อง : รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41110
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 13 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41109
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41108
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ ขอมอบจุลสารแพทย์ธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 6
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41104
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41097
หัวเรื่อง : รพ.พระนครศรีอยุธยา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41096
หัวเรื่อง : รพ.พระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41095
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี ขอส่งวารสารการแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199