ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40285
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40278
หัวเรื่อง : สถานบันพระบรมราชชนก ขอส่่งสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40277
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40276
หัวเรื่อง : รพ.อรัญประเทศ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40275
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40274
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40273
หัวเรื่อง : รพ.หาดใหญ่ รับสมัครคัดเลื่อกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40272
หัวเรื่อง : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40271
หัวเรื่อง : รพ.โพธาราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40270
หัวเรื่อง : สปสช.รับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...8910111213...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199