ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40438
หัวเรื่อง : รพ.พังงา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40437
หัวเรื่อง : สสจ.สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40436
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40435
หัวเรื่อง : รพ.สุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40434
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรม
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40433
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40432
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40431
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางก่อสร้าง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40430
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น ขอเชิญเข้ารับการอบรมถ่ายทอดสดออนไลน์หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40428
หัวเรื่อง : สนง.พมจ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...91011121314...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199