ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40412
หัวเรื่อง : บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40411
หัวเรื่อง : รพ.เชียงคำ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40408
หัวเรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40407
หัวเรื่อง : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญคัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชนส่งเข้าร่วมกิจการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40401
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 7 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40400
หัวเรื่อง : รพ.เชียงคำ รับย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40399
หัวเรื่อง : สป.สธ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 5 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40398
หัวเรื่อง : รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40397
หัวเรื่อง : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มพ.เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40394
หัวเรื่อง : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2021
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...111213141516...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199