ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40393
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40392
หัวเรื่อง : ห้องสมุด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ขอส่งวารสารพุทธชินราชเวชสาร
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40391
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40390
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40389
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40388
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉาะ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40387
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับ่บุคลากรภาครัฐ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40386
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40380
หัวเรื่อง : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40379
หัวเรื่อง : สสจ.อุดรธานี สรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...121314151617...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199