ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40341
หัวเรื่อง : ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40320
หัวเรื่อง : รพ.หัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40319
หัวเรื่อง : รพ.ศรีสะเกษ ส่งวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40318
หัวเรื่อง : ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(การเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40317
หัวเรื่อง : แนวทางการแถลงข่าวสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40316
หัวเรื่อง : ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40315
หัวเรื่อง : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครองครัวแห่งชาติ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40314
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ธารโต และ ผอ.รพ.บันนังสตา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40313
หัวเรื่อง : สสจ.ตรังรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40312
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199