ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 39990
หัวเรื่อง : ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39989
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39988
หัวเรื่อง : รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39972
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39970
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39969
หัวเรื่อง : รพ.ดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39968
หัวเรื่อง : รพ.พระยุพราชสระแก้ว รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39967
หัวเรื่อง : สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39966
หัวเรื่อง : สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39965
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สามชัย
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199