ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 39941
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39940
หัวเรื่อง : มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39939
หัวเรื่อง : รพ.กระทุ่มแบน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39938
หัวเรื่อง : รพ.หัวหิน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39935
หัวเรื่อง : ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้าง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39934
หัวเรื่อง : ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้า่ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39933
หัวเรื่อง : ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39932
หัวเรื่อง : ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39931
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39930
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199