ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40270
หัวเรื่อง : สปสช.รับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40269
หัวเรื่อง : รพ.เชียงคำ รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40242
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40241
หัวเรื่อง : รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40240
หัวเรื่อง : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40239
หัวเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40238
หัวเรื่อง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40237
หัวเรื่อง : คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40235
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40220
หัวเรื่อง : รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทสไทย ประจำปี 2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199