ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40217
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40216
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40213
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 20 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40212
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40211
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40210
หัวเรื่อง : รพ.ชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40209
หัวเรื่อง : โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย สนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ จังหวัดละ ทุน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40208
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40207
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40206
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199