ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40531
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40530
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซืั้อจัดจ้างอย่างง่าย
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40529
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วินับการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40528
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40527
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40526
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สรรพยา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40525
หัวเรื่อง : สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40509
หัวเรื่อง : สถาบันวัคซีนแห่งชาติรับสมัครบุคคลทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40508
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40489
หัวเรื่อง : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199