ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 40207
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40206
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40205
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยังยืน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40204
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40203
หัวเรื่อง : สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40202
หัวเรื่อง : สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40194
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือปรัชญาสุขภาพและการสาธารณสุขประยุกต์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40193
หัวเรื่อง : สภากายภาพบำบัด ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40192
หัวเรื่อง : มน.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40191
หัวเรื่อง : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 14 หลักสูตร
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199