สาระน่ารู้-สื่อเผยแพร่ >>
1 : เคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา
update : 2019-02-06
2 : ยาที่ขายได้ในร้านชำ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ยาที่ขายได้ในร้านชำ
update : 2017-08-25
3 : ยาที่ห้ามขายในร้านชำ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ยาที่ห้ามขายในร้านชำ
update : 2017-06-28
4 : ปฎิกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ปฎิกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
update :
5 : สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
update :
6 : โปสเตอร์ "ซื้อยาทั้งที ดูให้ดี ไม่งั้นจะโดน"
รายละเอียดเพิ่มเติม >> โปสเตอร์ "ซื้อยาทั้งที ดูให้ดี ไม่งั้นจะโดน"
update :
7 : โปสเตอร์ "ภัยแฝงในยา ไม่มีทะเบียน"
รายละเอียดเพิ่มเติม >> โปสเตอร์ "ภัยแฝงในยา ไม่มีทะเบียน"
update :
8 : แผ่นพับ "รู้จักชื่อสามัญทางยา ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ"
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แผ่นพับ "รู้จักชื่อสามัญทางยา ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ"
update :
9 : แผ่นพับ "ภัยร้ายใกล้ตัว น้ำมันทอดซ้ำ"
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ภัยร้ายใกล้ตัว น้ำมันทอดซ้ำ
update :
10 : แผ่นพับ "อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค"
รายละเอียดเพิ่มเติม >> อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค
update :