รายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย อัพเดท 25 ส.ค. 58
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> อย.เผยรายชื่อเครื่องสำอางอันตราย
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 5
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม)
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 4
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 3
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รุ่นที่ 1
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเครื่องสำอางห้ามจำหน่ายที่ตรวจพบในจังหวัดพะเยา
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ผลิตภัณฑ์ผิดกฏหมายห้ามจำหน่าย