การจัดซื้อร่วมจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ 2559 , 2560) >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายยา ปี 2560 (29/3/60)
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุการแพทย์ ปี 2560 (29/3/60)
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุทันตกรรม ปี 2560
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ขยายเวลาส่ง ตย. ถึง 16/12/2559
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ขยายเวลาส่ง ตย. ถึง 16/12/2559
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 1,15,21,23,29,37 และ 46
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 8 และ 42
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 2,6-7,12,32
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 28,48-51
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 17-18,40,57
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ได้แก่ รายการที่ 3-5,9-11,13-14,16,19-20,22, 24-27,30-31,33-36,38-39,43-45, 47,52,54-56,58-60
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ขยายเวลาส่งตัวอย่างถึง 16/12/59
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ขยายเวลาส่งตัวอย่างถึง 16/12/59
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุการแพทย์ ปี 2559
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายยา ปี 2559
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุทันตกรรม ปี 2559
18
รายละเอียดเพิ่มเติม >> OFLOXACIN 200 MG. TABLETS
19
รายละเอียดเพิ่มเติม >> Methyldopa 250 mg tablet
20
รายละเอียดเพิ่มเติม >> Methotrexate 2.5 mg Tablets
21
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คุณลักษณะเฉพาะของยา Cefotaxime Sodium 1g Injection ปี2559
22
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คุณลักษณะเฉพาะของยา Aspirin 80-81 mg ปี2559
23
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คุณลักษณะเฉพาะของยา amiloride + HCTZ ปี2559
24
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คุณลักษณะเฉพาะของยา Acyclovir 400 mg. ปี2559
25
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์ ปี2559