สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
เวลาเปิดทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
ติดต่อเรา :
602 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 054-480020 มือถือ : 061-796-3669
รับเรื่องร้องเรียน :
email : surasak.ccn@gmail.com
ภาพกิจกรรม :
อัตราดอกเบี้ย :
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ดอกเบี้ย
ฉุกเฉิน 6.05
สามัญ (หุ้นค้ำ) 5.55
สามัญ (คนค้ำ) 6.05
คก.สวัสดิการ 5.35
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
สะสมทรัพย์ 4.00
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ
ประเภท ดอกเบี้ย
Step 1 3.00
Step 2 3.25
Step 3 3.50
Step 4 3.75
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
ประเภท ดอกเบี้ย
3 เดือน 3.50
6 เดือน 3.50
12 เดือน 4.00
24 เดือน 4.00
36 เดือน 4.00
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน
ประเภท ดอกเบี้ย
1,000,000 - 1,999,999 บาท 3.00
2,000,000-2,999,999 บาท 3.15
3,000,000 บาท ขึ้นไป 3.30
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาธิบาล :
Javascript image slider
 • 2393284
 • 2393285
 • 2393286
 • 2393288
 • 2393289
 • 2393290
 • 2393291
 • 2393292
 • 2393293
 • 2393294
 • 2393295
 • 2393296
 • 2393297
 • 2393299
 • 2393300
 • 2393301
 • 2393302
 • bootstrap slideshow
 • 2393304
23932841 23932852 23932863 23932884 23932895 23932906 23932917 23932928 23932939 239329410 239329511 239329612 239329713 239329914 239330015 239330116 239330217 239330318 239330419
javascript image slider by WOWSlider.com v8.8
> แผนปฏิบัติงานคณะทำงาน
> แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
> แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
> นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปี
> แบบสอบถามความพึงพอใจ กรุณาส่งที่กรรมการประจำหน่วย
> แผนการตรวจสอบควบคุมภายในประจำปี 2561
> แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
> แบบรายงานการติดตาาม ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน
> แผนสำรวจวิเคราะห์ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนาฯ
> แผนประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
> นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข่าวแจ้งสมาชิก :