free web site creator

รับสมัครงาน ! 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขพะเยา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน - 23 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ออมพรัพย์สาธารณสุขพะเยา
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054-480020 ,061-1793669

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์ และข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

มุมดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับสมาชิกสหกรณ์

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศต่างๆของสหกรณ์ที่สมาชิกควรรู้

สสธท.

ข่าวประกาศและแบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิก สสธท. รวมถึงแบบฟอร์มการสมัคร

สส.สชอ.

ข่าวประกาศและแบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิก สส. ชสอ.