สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
เวลาเปิดทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
ติดต่อเรา :
602 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 054-480020 มือถือ : 061-796-3669
รับเรื่องร้องเรียน :
email : surasak.ccn@gmail.com
สำหรับกรรมการ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
รายการ ดอกเบี้ย
ฉุกเฉิน 6.50
สามัญ (หุ้นค้ำ) 6.00
สามัญ (คนค้ำ) 6.50
โครงการ (สวัสดิการ) 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รายการ ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
สะสมทรัพย์ 4.50
ออมทรัพย์พิเศษ Step Plus Step 1 3.70
Step 2 3.75
Step 3 4.00
Step 4 4.25
ประจำ 3 เดือน 4.00
6 เดือน 4.00
12 เดือน 4.50
24 เดือน 4.50
36 เดือน 4.75