ประกาศ :-


ในส่วนของเมนู copy ฐานข้อมูล กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องครับ

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล :-


1. เข้าสู่ระบบโดย กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
2. เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้ว ให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
    โดยคลิกที่ไปที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นให้ออกจากโปรแกรม และ
    เข้าโปรแกรมโดยใช้รหัสผ่านใหม่
3. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมสำเร็จโดยใช้รหัสผ่านใหม่สำเร็จ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลโรงเรียน
    และแสดงข้อมูลปีการศึกษา และจะมีปุ่ม แก้ไข ลบ คัดลอก และบันทึก พร้อมกันนี้
    จะมีคำแนะนำในการใช้งาน ท่านสามารถทำความเข้าใจได้จากคำแนะนำการใช้งาน
4. เมื่อท่านไม่ใช้งานควรคลิกปุ่ม ออกจากระบบ ทุกครั้ง
หมายเหตุ :
*** โปรแกรมทำงานเป็นระบบ ออนไลน์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต
*** โปรแกรมไม่สามารถนำเข้าไฟล์ Excel ได้
*** กรณีลืมรหัสผ่านให้ติดต่อผู้รับผิดชอบงานโดยตรงสรุปผลการบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง
>> ปีการศึกษา 2562
>> ปีการศึกษา 2561
>> ปีการศึกษา 2560
>> ปีการศึกษา 2559
>> ปีการศึกษา 2558
*** รายงานภาพรวมจังหวัด แยกรายอำเภอและรายโรงเรียน

สรุปผลการบันทึกสุขภาพปากและฟัน
>> ปีการศึกษา 2562
>> ปีการศึกษา 2561
>> ปีการศึกษา 2560
>> ปีการศึกษา 2559
>> ปีการศึกษา 2558
*** รายงานภาพรวมจังหวัด แยกรายอำเภอและรายโรงเรียน