หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าพบ พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เพื่อประสานการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พ.ต.วัชรภัสร์ มณีฉาย ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นำเยี่ยมชม
update : 2021-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only