หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 27/2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 16/2564 จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 1 ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อาชีพ รับจ้าง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีอาการไข้ ไอ ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ในวันนี้มีจำนวน 9 ราย ( กรุงเทพมหานคร 7 ราย ปทุมธานี 1 รายและสมุทรสาคร 1 ราย ) รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 281 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 184 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 96 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย รายงานความก้าวหน้าการจัดบริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง (ที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า) และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 30,931 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.63 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย รายงานแนวปฏิบัติการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 ไปยังโรงพยาบาลสนาม ( สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา) ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 98 เตียง โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามอีกทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จากพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และประสงค์จะมารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนสะสม 79 ราย ในการประชุมครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564 ( สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12- 18 กรกฎาคม 2564 ) จำนวน 4,750 รายให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่ม 1 แห่ง ณ บริเวณบ้านโซ้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและขยายเวลาการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ทั้ง 3 ด่าน ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่อำเภอภูกามยาว ทำให้ทุกอำเภอมีสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( Local Quarantine ) ครบทุกอำเภอและการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล เช่น ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้สำรวจความพร้อมของสถานที่กักกันโรคระดับตำบล จำนวน 11 แห่ง สามารถรองรับผู้เข้ารับการกักตัวได้ 65 คน อีกทั้งเตรียมความพร้อม ในการแยกกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation ) และชุมชน ( Community Isolation ) ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน
update : 2021-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only