หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.08 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งและให้กำลังใจทีมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข "นักรบชุดขาว? จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พยาบาล 10 ท่านและพนักงานขับรถ 2 ท่าน ร่วมปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 14-30 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายแพทย์สุรพจน์ มูลยะเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง เป็นหัวหน้าทีม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละเป็นตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไปช่วยงานที่โรงพยาบาลบุษราคัมในครั้งนี้ พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
update : 2021-07-15
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only