หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิลือชาพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ : EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประเภททีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น ( Basic life support : BLS ) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

update : 2017-02-28