หัวข้อกิจกรรม
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 จังหวัดพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมนาคม ณ บ้านสะนามใต้ ม.2 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. ณ บ้านสะนามใต้ อ.ปง จ.พะเยา นายประสาท กันชัย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปง เป็นผู้กล่าวรายงาน เชิญประธานในพิธีฯ ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. หลังจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นได้บันทึกภาพถ่ายหมู่กับอาสาสมัคร พอ.สว. ทุกคณะ และเยี่ยมให้กำลังใจญาติและ case พร้อมมอบของเยี่ยม อีกทั้งให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว. ขณะกำลังปฏิบัติงาน แต่ละจุดบริการ ณ หน่วยแพทย์ พอ.สว.

update : 2017-04-28