หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยานำทีมผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 39 ปีการจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มด้วยพิธีสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตราเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา

update : 2017-05-09